Postactieven PXL

Lidmaatschap
Postactieven PXL

Het is je ongetwijfeld bekend dat de PXL een bloeiende vereniging van gepensioneerden heeft: de Postactieven PXL. Misschien ben je in het verleden wel lid geweest.

De vereniging wil een ontmoetingsplaats zijn voor de leden (plus een behoorlijk aantal partners-leden), bij een gezellig samenzijn, een lunch, een causerie of een uitstap. Daarnaast heeft de vereniging ook als doel om de leden die dat wensen nog te betrekken bij het dagelijkse leven van de PXL.

Wil jij ook deel uitmaken van onze vereniging?

Voordelen mogelijkheden en kortingen

De vereniging Postactieven PXL biedt je:

  • Dienstverlenende activiteiten voor de hogeschool (hulp bij examentoezicht, beoordelingsjury's, vervanging, onthaal…).
  • Een eigen website met informatie over onze activiteiten (en sommige van de PXL).
  • Informatie via onze elektronische nieuwsbrief Flits PostXL, met informatie over de voorbije en komende activiteiten, en via Facebook.
  • Personeelskaart voor toegang tot het PXL-netwerk en restaurant (met reductie), bibliotheek, en voordeel bij externen.
  • Aanschaf laptop tegen PXL-voorwaarden. (Het aanbod vvind je op de website van PXL in de rubriek STUDENTEN.)
  • Toegang tot diverse gegevens vanaf thuis - BIB PXL - provinciale Bib - databanken ….
  • Dankzij PXL Benefits at Work kun je genieten van uitzonderlijke voorwaarden op producten en diensten van je favoriete merken en handelaars.

Info Benefits at Work

Lidmaatschap

Standaard betaal je voor het lidmaatschap een jaarbedrag van 25,00 euro (40 euro voor jezelf en je partner).

Mocht je willen toetreden, doe dan twee dingen:

  • Vul het aanmeldformulier in.
  • Schrijf het verschuldigde bedrag over op de rekening van de Postactieven PXL:

Postactieven PXL,
Elfde-Liniestraat 24
3500 Hasselt
IBAN: BE82 7360 0324 9968
BIC: KRED BE BB
Met vermelding: "Lidmaatschap Postactieven PXL"

Vul het aanmeldformulier in